Oferujemy szeroki wachlarz ubezpieczeń dla osób prywatnych. Pomagamy w doborze odpowiedniego ubezpieczenia. W jednym miejscu porównamy oferty wielu Towarzystw Ubezpieczeniowych i dobierzemy te najkorzystniejsze dla Ciebie.

Ubezpieczenia komunikacyjne

 • OC – OC komunikacyjne jest ubezpieczeniem, podstawowym i obowiązkowym, a to oznacza, że jego zakres jest określony ustawowo i jest taki sam w każdym towarzystwie. Reguluje to ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (wraz z późniejszymi zmianami). Za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć karę pieniężną. Wysokość opłaty jest uzależniona od rodzaju pojazdu oraz przerwy w ubezpieczeniu.
 • AC – Autocasco to dobrowolne ubezpieczenie dla właścicieli pojazdów mechanicznych. Dzięki niemu można uzyskać odszkodowanie w przypadku kradzieży, wandalizmu, zdarzeń losowych takich jak: pożar, grad, wichura, wypadek, kolizja lub wybuch.
 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Kierowców i Pasażerów w odróżnieniu do ubezpieczenia OC czy AC, odnosi się do osób a nie do pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie jest dobrowolne i chroni zarówno kierowcę oraz pasażerów w pojeździe. Ubezpieczeniem objęte jest uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia i śmierć.
 • Assistance – to ubezpieczenie dobrowolne, które gwarantuje spokojną podróż w kraju i za granicą. Jest ono przydatne szczególnie w nagłych sytuacjach wymagających m.in. holowania, zakwaterowania czy zapewnienia samochodu zastępczego.
 • Szyby – ubezpieczenie, które można wykupić zarówno do OC i AC. Ubezpieczenie zapewnia naprawę lub wymianę uszkodzonej szyby przedniej, bocznych oraz tylnej w przypadku pęknięcia lub stłuczenia. Dzięki temu ubezpieczeniu w przypadku wystąpienia szkody nie tracimy zniżek w AC.
 • Ubezpieczenie opon zapewnia pomoc w przypadku nagłej awarii ogumienia uniemożliwiającą dalszą podróż.

Ubezpieczenia domów i mieszkań

jeśli kupiłeś dom lub mieszkanie pomyśl o dobrowolnym ubezpieczeniu i chroń swój dobytek przed nagłymi zdarzeniami takimi jak: kradzież z włamaniem, dewastacja, pożar, uderzenie pioruna, przepięcie, zalanie, wichura, grad, stłuczenia szyb. Warto skorzystać także z ubezpieczenia ruchomości domowych znajdujących się w mieszkaniu, czy domu przed kradzieżą i zdarzeniami losowymi. Wykupując opcję OC w życiu prywatnym nie musisz martwić się o koszty związane z remontem mieszkania sąsiada w przypadku jego zalania. OC w życiu prywatnym chroni przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń wyrządzone osobom trzecim. Dodatkowym wariantem jest ubezpieczenie Home Assistance, które gwarantuje szybką pomoc w przypadku awarii sprzętu RTV i AGD. Możesz również liczyć na pomoc hydraulika, ślusarza, elektryka oraz wielu innych specjalistów.

Ubezpieczenie domów i mieszkań obejmuje:

 • kradzież z włamaniem, dewastacja
 • ubezpieczenie od ognia, wiatru i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenia szyb i innych szklanych elementów
 • pomoc specjalistów Home Assistance

Ubezpieczenia na życie

ubezpieczenie zapewniające ochronę siebie oraz bliskich na każdą okoliczność. Fundamentem takiego ubezpieczenia jest zapewnienie finansowej ochrony bliskich w przypadku naszej niespodziewanej śmierci.

 • OC w życiu prywatnym, które gwarantuje wypłatę odszkodowania
  w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej
 • ubezpieczenie zdrowia i życia.

Ubezpieczenia turystyczne

skorzystaj w pełni z zasłużonego wypoczynku nie martwiąc się  o ochronę zdrowia. Zawierając umowę zaproponujemy szeroki zakres ochrony, który będzie odpowiadał Państwa potrzebom. Ochrona obejmuje m.in.:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i poszukiwań
 • ubezpieczenie bagażu
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • ubezpieczenie assistance

Ubezpieczenia rolne

 • OC rolnika obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaną działalnością rolniczą.
 • Ubezpieczenia budynków rolnych. Oprócz OC rolnika posiadacz gospodarstwa rolnego musi zawrzeć również ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa. Ubezpieczenie chroni przed finansowymi skutkami uszkodzenia lub zniszczenia budynków spowodowane: pożarem, huraganem, deszczem nawalnym, opadami śniegu, gradem, uderzeniem pioruna. Brak zabezpieczenia majątku w przypadku szkody może spowodować znaczne straty a niekiedy całego dorobku rolnika. 
 • Uprawy – obowiązkowe ubezpieczenie minimum 50% upraw dla posiadaczy gospodarstwa rolnego, którzy pobierają dopłaty bezpośrednie. Wśród ryzyk, od których należy się ubezpieczyć są: susza, grad, deszcz nawalny, huragan, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania oraz ogień.

Dodatkowo możemy ubezpieczyć:

 • Maszyny i sprzęt rolniczy
 • Zwierzęta gospodarskie
 • Produkty rolne, materiały i zapasy
 • Silosy
 • Agrocasco
 • OC działalności agroturystycznej